Програма медичних гарантій-2022 сфокусована на потребах та безпеці пацієнта. Передусім  зміцнюється фінансова захищеність українців завдяки збільшеному бюджету. Також посилюються вимоги до надавачів медичної допомоги, що покращує якість медичних послуг. 

 
Електронна реєстратура в перспективі дозволить розмежовувати великі потоки відвідувачів, оптимізувати роботу персоналу, ефективно використовувати звільнення внаслідок більш швидкого обслуговування клієнтів.